Eesti
English Ελληνικά

Taavi Rõivase juhitav valitsus astus ametisse 9. aprillil 2015.

14.04.2015


Taavi Rõivase juhitav valitsus astus ametisse 9. aprillil 2015. Valitsuskoalitsiooni kuuluvad Eesti Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit. Valitsusse kuulub lisaks peaministrile 14 ministrit.

Valitsus suunab ja koordineerib valitusasutuste tegevust. Eestis on 11 ministeeriumi. Iga ministeerium täidab seadusest tulenevaid ja valitsuse antud ülesandeid. Ministeeriumid juhivad ja koordineerivad oma valitsemisalas olevate ametite ja inspektsioonide ning muude riigiasutuste tööd.Vabariigi valitsus

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ateenas Messogion Ave. 2-4, GR-115 27 Ateena, Kreeka tel. (30 210) 74 75 660, e-mail: embassy.athens@mfa.ee