Eesti
English Ελληνικά

Välisministeerium lähetab Küprosele kolmepäevase konsulaarmissiooni

21.03.2012 - 23.03.2012

Konsulaarmissiooni käigus on kõikidel Küprosel viibivatel Eesti kodanikel võimalik taotleda endale uut passi või ID-kaarti ning võimalus kätte saada eelnevalt tellitud dokumente. Samas teostatakse ka muid konsulaarseaduses ettenähtud toiminguid nii Eesti kodanikele kui Eesti välismaalase passi omanikele.

Seoses sõrmejälgede võtmise kohustusega on alates 29. juunist 2009 vajalik kõikidel passitaotlejatel isiklikult pöörduda Eesti välisesindusse või Eestis viibides Kodakondsus- ja Migratsiooniameti teenindusbüroodesse. Küprosele lähim Eesti saatkond asub Ateenas ning selleks, et Küprosel viibivad Eesti kodanikud saaksid passitaotlused esitada ilma Ateenasse reisimata, lähetab välisministeerium sinna oma konsulaarmissiooni.

Konsuli vastuvõtt toimub ajavahemikul 21. - 23. märtsil 2012 Eesti konsulaadis Nikosias aadressil:

Julia House, 3 Themistocles Dervis
Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus
Tel. +357-22555000, Fax. +357-22555003

Konsulaarametniku vastuvõtule palume eelnevalt kindlasti registreeruda EV Suursaatkonnas Ateenas telefonil: +(30) 210 7475660.

Taotletud passid on võimalik hiljem kätte saada Eesti aukonsulitelt Nikosias. Lisainfo Eesti aukonsulitest Küprosel: http://www.vm.ee/?q=et/node/8098

Vastavalt konsulaarseadusele lähetatakse konsulaarmissioone riikidesse, kus Eestil puuduvad välisesindused, kuid esineb põhjendatud vajadus konsulaartoimingute järele.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ateenas Messogion Ave. 2-4, GR-115 27 Ateena, Kreeka tel. (30 210) 74 75 660, e-mail: embassy.athens@mfa.ee