Eesti
English Ελληνικά

Eesti saab kutse liituda OECDga

10.05.2010

Täna, 10. mail teatas OECD peasekretär Angel Gurría, et Eesti saab kutse liituda Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga 27. mail, kui Pariisis toimub OECD Nõukogu ministrite tasemel kohtumine.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on 2007. aastal alanud liitumisläbirääkimised Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga lõppenud. „Eesti on saavutamas eesmärki saamaks organisatsiooni täisliikmestaatuse 2010. aasta lõpus,“ ütles välisminister Paet. Välisminister Paeti sõnul on OECD liikmesriikide näol on tegemist oma piirkonna suunanäitajatega. „OECD liitumiskutse tunnustab Eesti arengu uuendusmeelsust. Samuti saab Eesti OECD liikmena võrdväärse partnerina arutlustes osaleda ja oma kogemusi jagada ning senisest enam teiste kogemustest õppida,” ütles Paet.

OECD eesmärgiks on üldisele maailmamajanduse arengule ning maailmakaubanduse laienemisele kaasaaitamine. Peamiseks vahendiks nende eesmärkide saavutamisel on tihe koostöö liikmesriikide vahel, samuti dialoogi, konsensuse ja teineteise parimatest kogemustest õppimise põhimõtete rakendamine. OECD tegeleb erinevate valdkondade (näiteks haridus- või keskkonnaküsimused) süvaanalüüsiga ning annab soovitusi vastava valdkonna poliitika kujundamiseks. Muuhulgas koostatakse liikmesriikide kohta regulaarselt majandusülevaateid. Osana liitumisprotsessist valmis aprillis 2009 põhjalik majandusülevaade ka Eesti kohta.

OECD pressiteade on leitav aadressilt: http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_201185_45159737_1_1_1_1,0...

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ateenas Messogion Ave. 2-4, GR-115 27 Ateena, Kreeka tel. (30 210) 74 75 660, e-mail: embassy.athens@mfa.ee