Eesti
English Ελληνικά

Välisministeerium lähetab Küprosele ühepäevase konsulaarmissiooni

07.01.2010

Konsulaarmissiooni käigus on kõikidel Küprosel viibivatel Eesti kodanikel võimalik taotleda endale uut passi või ID-kaarti ning võimalus kätte saada eelnevalt tellitud dokumente. Samas teostatakse ka muid konsulaarseaduses ettenähtud toiminguid nii Eesti kodanikele kui Eesti välismaalase passi omanikele.

Seoses sõrmejälgede võtmise kohustusega on alates 29. juunist 2009 vajalik kõikidel passitaotlejatel isiklikult pöörduda Eesti välisesindusse või Eestis viibides Kodakondsus- ja Migratsiooniameti teenindusbüroodesse. Küprosele lähim Eesti saatkond asub Ateenas ning selleks, et Küprosel viibivad Eesti kodanikud saaksid passitaotlused esitada ilma Ateenasse reisimata, lähetab välisministeerium sinna oma konsulaarmissiooni.

Konsulaarametniku vastuvõtt toimub 26. veebruaril 2010  Eesti Aupeakonsulaadis Nikosias aadressil:

5 Themistocles Dervis Street
Elenion Building
Nikosia

Konsulaarametniku vastuvõtule palume eelnevalt kindlasti registreeruda telefonil: +357 22 555 000.

Taotletud passid on võimalik hiljem kätte saada Eesti aukonsulitelt Nikosias. Lisainfo Eesti aukonsulitest Küprosel: http://www.vm.ee/?q=et/node/8098

Vastavalt konsulaarseadusele lähetatakse konsulaarmissioone riikidesse, kus Eestil puuduvad välisesindused, kuid esineb põhjendatud vajadus konsulaartoimingute järele.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ateenas Messogion Ave. 2-4, GR-115 27 Ateena, Kreeka tel. (30 210) 74 75 660, e-mail: embassy.athens@mfa.ee