Eesti
English Ελληνικά
Konsulaarinfo » Karistusregistri tõend »

Karistusregistri tõend

05.12.2014

Karistusregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta. Alates 1. jaanuarist 2012 haldab karistusregistrit ja väljastab registriandmeid Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
Igal isikul on võimalik karistusregistrist andmeid küsida:
 • Elektrooniliselt - veebipõhisest infosüsteemist e-toimik. Sel viisil päringu tegemiseks on vajalik ID-kaardi, PIN koodide ja ID-kaardi lugeja olemasolu. E-toimikust saab infot küsida nii enda kui endaga seotud alaealiste isikute (laste ja eestkostetavate) kohta piiramatult ja tasuta.
 • Tavapostiga, esitades kirjaliku päringu aadressile:
  Nimekast nr 1563
  Toompuiestee 33A
  10402, Tallinn
  Eesti
 • E-posti teel, edastades päringu aadressile:
  paring@karistusregister.ee
 • Saatkonna vahendusel tellides Eestist karistusregistri väljavõtet. Tegemist on dokumendi tellimise teenusega ja tasuda tuleb riigilõiv 20 eurot. Riigilõivu saab tasuda saatkonda sularahas.
Karistusregistrist info pärimisel tavapostiga, e-postiga või saatkonna vahendusel on soovitatav kasutada kakskeelset päringuvormi (link: http://www.rik.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=40435/P%E4ringu_vorm.pdf). Antud vormi kasutamisel võib kindel olla, et kõik vajalikud andmed menetlemiseks on esitatud ja karistusregister saab tulemused väljastada.
Paberkandjal või e-postiga on infopäringu teostamine enda kohta 1 kord kalendriaasta jooksul tasuta.
Soovitame tellida paberil kinnitatud väljavõtte, mille saamiseks tuleb taotluse vormis märkida, et soovite päringule vastuse saada tavapostiga ja kirja panna oma posti aadress.
Kuna karistusregistri registriteateid väljastatakse eesti keeles, siis on võimalik  saatkonnas taotleda Eestis väljastatud karistusregistri teate väljastamist kreekakeelsena või ingliskeelsena. Tõendi eest tuleb tasuda riigilõiv 20 eurot.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust e-posti teel: embassy.athens@mfa.ee või telefoni teel +(30)210 747 5660.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ateenas Messogion Ave. 2-4, GR-115 27 Ateena, Kreeka tel. (30 210) 74 75 660, e-mail: embassy.athens@mfa.ee